Методик материаллар

    Дәүләт стандартлары заман укытучысыннан укыткан предметны яхшылап белү белән бергә, үзендә башка бик күп төрле компетенцияләрне формалаштыруны таләп итә. Шулар арсында Дәүләт стандартларын, укыту процессының методикасын, заманча укыту технологияләрен белү мөһим урын алып тора. А. Яхин технологиясе буенча әдәби әсәргә анализ ясау

Активные и интерактивные методы обучения
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Просмотр Скачать
  130 кб версия 2 12 февр. 2015 г., 11:19 Неизвестный пользователь
ĉ
Просмотр Скачать
  94 кб версия 2 12 февр. 2015 г., 11:19 Неизвестный пользователь
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Просмотр Скачать
  49 кб версия 2 12 февр. 2015 г., 11:08 Неизвестный пользователь
ĉ
Просмотр Скачать
  64 кб версия 2 12 февр. 2015 г., 11:07 Неизвестный пользователь
ĉ
Просмотр Скачать
  31 кб версия 2 12 февр. 2015 г., 11:20 Неизвестный пользователь
ĉ
Просмотр Скачать
  240 кб версия 2 12 февр. 2015 г., 11:08 Неизвестный пользователь
ĉ
Просмотр Скачать
  70 кб версия 2 12 февр. 2015 г., 11:20 Неизвестный пользователь
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Просмотр Скачать
  967 кб версия 2 12 февр. 2015 г., 11:18 Неизвестный пользователь
Ċ
Просмотр Скачать
  730 кб версия 2 12 февр. 2015 г., 11:18 Неизвестный пользователь
ć
Просмотр Скачать
  1324 кб версия 2 12 февр. 2015 г., 14:06 Неизвестный пользователь
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Просмотр Скачать
  217 кб версия 3 12 февр. 2015 г., 13:00 Неизвестный пользователь
Ċ
Просмотр Скачать
  180 кб версия 3 12 февр. 2015 г., 13:00 Неизвестный пользователь
ĉ
Просмотр Скачать
  184 кб версия 3 12 февр. 2015 г., 13:00 Неизвестный пользователь
Comments